Oeroude otter

Een schedel van de Europese otter (Lutra lutra) die vorig jaar voor de kust van Hoek van Holland is opgevist, is ongeveer 9.000 jaar oud. Dat blijkt uit een koolstofdatering van een stukje van de schedel (Straatgras, maartnummer). De IJstijd was 9.000 jaar geleden al ten einde, het Noordzeebekken was toen een visrijke rivierendelta. Archeologische vondsten wijzen uit dat dit gebied rond deze tijd al bewoond werd door moderne mensen. Misschien hebben zij op otters gejaagd, schrijven de onderzoekers.

Lucas Brouwers