Het grote geven is voorbij

Ontwikkelingshulp moet veel inleveren. Hoe veel moet nog blijken. Een vader en een zoon, samen goed voor een halve eeuw hulp, betwijfelen of zij bijdroegen aan de welvaart in Afrika. Z&Z, pagina 14-15

Afrika, Senegal, 1974. Kinderen halen water bij waterput en dragen de emmers op hun hoofd. Foto: Berry Stokvis/HH  /Hollandse Hoogte