€ 31.100.000.000

€ 31.100.000.000

De post Onderwijs op de rijksbegroting – het hoogste budget. Bij onderhandelingen over bezuinigingen wordt altijd naar de grootste posten gekeken.