Politieke score

Politieke kleur maakt S&P niets uit. Liberalen of christen-democraten kunnen niet op een hogere rating rekenen dan socialisten. Wel kijkt S&P naar de voorspelbaarheid, effectiviteit en stabiliteit van politieke instellingen. Juist de politieke score speelde het afgelopen jaar een cruciale rol in het besluit van S&P om Frankrijk de AAA-status te ontnemen. S&P waarschuwde dat de Europese politiek te traag, te verdeeld en te laks reageerde op het dreigende economisch onheil. De eurozone stond op springen en Brussel maakte de crisis alleen maar erger door te weinig bereidheid te tonen om een enorm financieel vangnet op te tuigen en moeilijke hervormingen door te voeren, oordeelde S&P.

Als Rutte niet oppast kan hij hetzelfde verwijt om zijn oren krijgen. Op internationale financiële markten groeit het besef dat hij maar moeilijk kan manoeuvreren. In een uiterst kritisch rapport schrijven economen van de Amerikaanse bank Citigroup: „Het is niet aannemelijk dat de minderheidsregering hervormingen kan doorvoeren die nodig zijn.” Citigroup wijst niet zozeer op het verzet van de PVV, maar kijkt eerder naar de rol van de PvdA. „De regering heeft de steun van de linkse oppositie nodig voor het nieuwe Europese begrotingspact. Maar juist die linkse partijen zijn tegen verdere bezuinigingen”, aldus de analisten. Volgens Citigroup behoort Nederland al niet meer tot het Europese elitegroepje, aangezien de renteverschillen met Duitsland steeds verder oplopen.