Overheidstekort was vorig jaar 4,7 procent

De Nederlandse overheid had vorig jaar een tekort van 4,7 procent van het bruto binnenlands product. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. De schuld van de Nederlandse overheid nam daarnaast toe tot 65,2 procent van het bbp.

Zowel de schuld als het tekort is hiermee voor het derde opeenvolgende jaar uitgekomen boven de normen uit het Europese stabiliteitspact. Het tekort was vorig jaar wel lager dan in 2010, toen het 5,1 procent bedroeg.

Het tekort is bovendien lager uitgekomen dan eerdere ramingen van de rijksoverheid. Het rijk becijferde in februari nog een tekort van 4,8 procent. Dat kwam volgens het CPB vooral door de bezuinigingen bij gemeenten.

“Het lagere tekort van de overheid was voor een belangrijk deel te danken aan de gemeenten. Het tekort van gemeenten nam door forse bezuinigingen op de uitgaven, zoals externe inhuur en investeringen, met 1 miljard af tot iets boven de 3 miljard euro.” - persbericht CPB

Het uiteindelijke tekort is wel hoger uitgekomen dan wat in de najaarsnota was berekend (4,6 procent) en waarmee de regering rekende bij het maken van de begroting in november 2010 (4,0 procent).

De coalitiepartijen VVD en CDA en de gedoogpartner PVV onderhandelen momenteel in het Catshuis over bezuinigingen om het tekort in de toekomst terug te dringen.