Noodfonds eurozone naar 800 miljard euro - ‘geloofwaardige brandmuur’

Poster van een Griekse bank. Om de stabiliteit en het vertrouwen in de eurozone te vergroten is het noodfonds opgehoogd naar 800 miljard euro. Foto AFP / Louisa Gouliamaki

De financiële vangnetten van alle zeventien eurolanden bij elkaar krijgen een vermogen van achthonderd miljard euro. Dat blijkt vandaag uit een persbericht van de eurogroep, waarin de ministers van financiën van alle eurolanden zitting hebben.

Tot nu toe was 500 miljard euro voor het vangnet toegezegd. Maar dat zou niet genoeg zijn als ook landen als Italië en Spanje aankloppen voor financiële ondersteuning. Vooral Spanje verkeert momenteel in zeer zwaar weer. Volgens minister van Financiën Jan Kees de Jager is het nieuwe noodfonds een geloofwaardige brandmuur in de strijd tegen de schuldencrisis.

ESM sneller van 500 miljard, gelden uit EFSF parallel beschikbaar

Het stelsel van financiële vangnetten bestaat uit het permanente noodfonds ESM, dat in juli start, en de tijdelijke noodfonds EFSF, dat al 200 miljard aam leningen had uitstaan bij Griekenland, Ierland en Portugal. Ook rekenen de ministers een oud fonds mee, het EFSM, en de miljarden die bilateraal aan Griekenland zijn uitgeleend.

Het permanente ESM krijgt uiteindelijk, in 2014, een vermogen van vijfhonderd miljard. Dat komt versneld beschikbaar, doordat de lidstaten hun bijdrage eerder storten.

Gezamenlijk wordt het plafond van de twee fondsen (ESM en EFSF) zevenhonderd miljard euro. Aangevuld met het al uitstaande geld uit de oude faciliteit EFSM (49 miljard euro) en de Griekse leningen (53 miljard) rekent de eurogroep nu met een hoger vangnet van achthonderd miljard euro.

OESO: verhoog ESM tot boven de duizend miljard euro

Die verhoging van de noodfondsen moet een overtuigende boodschap zijn voor de financiële markten en de internationale partners dat de eurozone de al twee jaar durende economische crisis kan oplossen, zei de Oostenrijke minister van financiën Maria Fekter na afloop van het overleg.

De ministers van financiën van de eurolanden waren in Kopenhagen voor een informele bijeenkomst. De inrichting van het ESM stond daar op de agenda.

Vanuit onder meer de OESO is gepleit om het ESM te verhogen tot boven de duizend miljard euro. Een lager bedrag zou onvoldoende zijn om landen als Spanje en Italië te ondersteunen, mocht het daar misgaan. Daartoe lijken de Europese ministers dus nog niet te willen besluiten. Duitsland en Finland waren hier niet toe bereid.

In het EFSF zit nu nog altijd 240 miljard euro. Duitsland en Finland blokkeerden het idee ook dat resterende bedrag uit het tijdelijke noodfonds EFSF naar het nieuwe, permanente steunfonds over te hevelen. Wel kan dit geld worden gebruikt om het ESM sneller op een bedrag van 500 miljard te krijgen.