Economische score

Een land met een krachtige, rijke en gediversifieerde economie zal minder snel in betalingsproblemen komen, redeneert S&P. Ook is het belangrijk hoeveel inwoners verdienen. Rijke ingezetenen kunnen meer belastingen afdragen, wat weer goed is voor de staatskas. Als de economie gezond groeit, tenminste.

Eerst het goede nieuws. Vergeleken met het gemiddelde in de eurozone zijn Nederlanders vrij rijk. Volgens cijfers van Eurostat was het Nederlandse inkomen per hoofd vorig jaar 36.500 euro, ruim boven het gemiddelde in de eurozone van 27.000 euro. Met de gemiddelde rijkdom zit het dus wel goed. Maar het zal S&P niet ontgaan zijn dat Nederland in een recessie zit, als enige euroland met de hoogste kredietstatus.

Volgens prognoses van het Centraal Planbureau zal de economie dit jaar met 0,75 procent krimpen. Volgens economen van Rabobank heeft Nederland last van een zwakke binnenlandse vraag en zwakke buitenlandse vraag. Door de vertraging van de wereldeconomie Kan de Nederlandse export de binnenlandse economische problemen zoals de ingezakte huizenmarkt niet compenseren. Als gevolg hiervan loopt de werkloosheid op en bevindt het vertrouwen van Nederlandse consumenten zich op een dieptepunt.

De wereldeconomie zal komend jaar waarschijnlijk aantrekken. Dat is goed voor de Nederlandse export. Maar of het binnenlandse vertrouwen herstelt, zal voor een groot deel ervan afhangen of de huizenmarkt aantrekt. Komt er uit het Catshuis zekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek?