Begrotingsbeleid

Een van de belangrijkste indicatoren voor een kredietbeoordelaar is de schuld- en tekortpositie van een land. Kan een land de schuld behappen? Geniet een land nog vertrouwen op de financiële markten? De casus Griekenland laat zien hoe desastreus de gevolgen kunnen zijn als beleggers niet meer geloven dat een land nog onder de schuldenberg kan uitgroeien.

Net als in de meeste eurolanden is het Nederlandse begrotingstekort opgelopen. Dit jaar zal het tekort 4,6 procent bedragen, hoger dan de Europese norm van 3 procent. Ook de Nederlandse staatsschuld ligt boven de EU-norm.

Juist om weer aan alle regels te voldoen, zitten de leiders van VVD, CDA en PVV al weken in het Catshuis. Er zal bezuinigd moeten worden, maar de Nederlandse overheidsfinanciën zijn zeker geen puinhoop vergeleken met andere eurolanden die eveneens een AAA-status genieten.

De Nederlandse staatsschuld zal dit jaar circa 69 procent van het bbp bedragen. Ter vergelijking: de schuld van Duitsland, altijd geroemd als het meest stabiele en betrouwbare AAA-land, zal dit jaar 81 procent van het bbp bedragen. Alleen Finland en het kleine Luxemburg, eveneens AAA-landen, zullen dit jaar een lagere staatsschuld hebben. Zo slecht is het dus niet eens gesteld met Nederland.