Monetaire score

Monetair beleid kan volgens S&P een belangrijk wapen zijn om financiële crises te bestrijden. Past de centrale bank rentestanden effectief aan om groei te stimuleren of inflatie te temperen? Heeft de centrale bank voldoende middelen om niet alleen in te grijpen op financiële markten, maar ook om de reële economie te stimuleren als het nodig is?

De Nederlandsche Bank kan als onderdeel van het eurosysteem geen onafhankelijk monetair beleid voeren. De rentestand wordt bepaald door de Europese Centrale Bank in Frankfurt, waar DNB een van de zeventien leden aan tafel is. De ECB houdt de rente extreem laag. Voor het stimuleren van de Nederlandse economie is dat goed en ook gepast. Het besluit van de ECB om onbeperkt leningen aan banken te verstrekken, zorgt ervoor dat ook Nederlandse banken weer makkelijk geld kunnen aantrekken om hun activiteiten te financieren.