Nu is Brinkman vóór de wet partijfinanciering

De nieuwe en de oude Hero Brinkman zijn eens even met elkaar „in conclaaf” gegaan, en wat bleek? Ze werden het niet eens over een nieuwe wet over de financiering van politieke partijen.

Gisteren sprak Hero Brinkman (ex-PVV, nu een eenmansfractie) zijn steun uit vóór een voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken, dat moet regelen dat politieke partijen openheid van zaken geven over grote donaties. Giften van boven de 4.500 euro moeten openbaar gemaakt worden. Doet een partij dat niet, dan bedraagt de boete 25.000 euro.

Brinkman zei hier gisteren over: „Het lid Brinkman is van mening dat openbaarheid het beste middel is om allerlei verhalen rond omkoping of mogelijke koop van invloed te vermijden.” En twee weken geleden verklaarde hij zich nog fel tegenstander van verplichte openbaarmaking van donaties.

Die ommezwaai ging Brinkman niet zo gemakkelijk af, zei hij: „Ik heb hier een beetje moeite mee, want ik besef dat ik nu feitelijk 180 graden moet draaien. Maar ik sta volledig achter dit wetsvoorstel.” En Brinkman vond nu óók dat de gaten in de wet gedicht moesten worden. Met de nieuwe wet zou het nog steeds mogelijk zijn om bijvoorbeeld via lokale afdelingen geld door te sluizen.

De PVV was afwezig bij het debat, en dat verbaasde Hero Brinkman niet, zei hij. „Het zou mooier, charmanter en chiquer zijn geweest als de PVV-fractie er gewoon was.” Hij zei ook nog steeds te vinden dat de wet een anti-PVV-wet is, zoals hij als PVV’er altijd zei. „Maar dat zegt niet dat het geen goede wet is.” Over de uitlatingen dat de PVV geld krijgt van lobbykantoren uit de Verenigde Staten, wilde hij niets meer zeggen, behalve dat hij in elk geval géén aanwijzing heeft voor het plegen van strafbare feiten.

Voor Spies maakte de steun van Brinkman weinig uit: een meerderheid van de Tweede Kamer was er al voor. Onder andere de PvdA en de SP steunen de wet. Pierre Heijnen van de PvdA zou het liefst nog verder gaan en wil een maximum stellen aan het bedrag dat partijen of particulieren mogen doneren.