Groningen eist geld van bouwbedrijven

De bouwbedrijven Bam en Ballast Nedam zouden afspraken over de Blauwe Stad niet zijn nagekomen. De provincie Groningen eist schadeloosstelling.

Nederland - Blauwestad - ( Groningen ) - 25-08-2008 De Blauwe Stad met nieuwbouw in het nieuwe wategebied in oost Groningen. Foto: sake Elzinga

Een nieuwe episode uit het hoofdpijndossier Blauwe Stad in Oost-Groningen kan worden bijgeschreven. De provincie Groningen claimt enkele tientallen miljoenen euro’s schadevergoeding van bouwmaatschappijen BAM en Ballast Nedam.

Beide bouwbedrijven hebben zich niet aan de afspraak gehouden om voor 31 december van het afgelopen jaar 200 kavels af te nemen van het ambitieuze woon-waterproject, meent de provincie.

De twee bouwers stapten vijf jaar geleden uit de Ontwikkelingsmaatschappij Blauwe Stad. De provincie stelt zich op het standpunt dat zij daar destijds mee instemde op voorwaarde dat de bouwers wel het afgesproken aantal bouwkavels zouden afnemen.

De bouwers betwisten dat. In een reactie stelt Ballast Nedam vandaag dat men zich beraadt over de brief met schadeclaim van de provincie. BAM en Ballast Nedam krijgen hebben veertien dagen om te reageren en om een oplossing aan te dragen. Zo niet dan stapt de provincie naar de rechter.

De Noordelijke Rekenkamer schreef in haar Rapport van Bevindingen, dat in juli 2010 in opdracht van Provinciale Staten werd opgesteld, dat Groningen geen bevestiging heeft gevraagd van de afspraak met de bouwers over afname van 200 kavels heeft gevraagd. Evenmin had de provincie dit laten vastleggen in een contract.

De afspraak met de bouwers zou destijds zijn gemaakt door gedeputeerde Marc Calon (PvdA). In een bij de notaris aflegde verklaring van 24 februari dit jaar stelt (de inmiddels oud-gedeputeerde) Calon, dat hij „duidelijk” is geweest legens de bouwers over het provinciale voorbehoud bij hun vertrek uit de ontwikkelingsmaatschappij.

Volgens Calon zou de enige private partij die na het vertrek van de twee bouwbedrijven overbleef, Koop Holding (in Blauwe Stad opererend onder de naam Geveke Bouw), een geheime deal met BAM en Ballast Nedam hebben gesloten over afname van kavels. Directeur Henk Koop zou Calon die geheime overeenkomst persoonlijk hebben willen laten lezen, maar dat had Calon geweigerd, aldus diens onder ede afgelegde verklaring. „Het ging mij niet als persoon aan, maar om kennisgeving van de provincie.”

Koop verliet de Ontwikkelingsmaatschappij in 2009. De provincie en de gemeente Oldambt trekken het megaproject – totale kosten 800 miljoen euro – sindsdien alleen. Het ging in 2001 van start. Doel was om de regio Oldambt, ooit de graanschuur van Nederland, een forse sociale en economische impuls te geven.

De Noordelijke Rekenkamer noemde Blauwe Stad in 2010 een „risicoproject”. „Het ontwikkelen van grootschalige nieuwbouwlocaties in de afgelopen decennia is nooit kansrijk geweest.”

In 2001 werd begonnen met het graven van een acht vierkante kilometer groot kunstmatig meer, even groot als het Sneekermeer. Er werd gemikt op vooral welgestelde Randstedelingen die op ruime kavels aan het water wilden wonen, genietend van rust en ruimte. In totaal moesten 1.480 dure woningen binnen tien jaar aan de man worden gebracht. De verkoop kwam echter nooit goed op gang en de geplande verkoopaantallen – 120 kavels per jaar – werden nooit gehaald. Tot nu toe werden 150 kavels verkocht.

De provincie stapte in 2010 van het oorspronkelijke concept af. De commissie Alders Bakker Doets had dit in 2009 ook geadviseerd: geef de braakliggende gronden tijdelijk nieuwe bestemmingen. Haar gedachten gingen uit naar „een dependance van een dierentuin met waterdieren, een hertenkamp, speeltuin of bollenvelden”. Inmiddels zijn er recreatieve voorzieningen, winkels en horecagelegenheden verrezen.

De provincie investeerde al 90 miljoen in infrastructuur in de Blauwe Stad en legde 29 miljoen toe op het project. Toch spreekt de provincie niet van een mislukking. Gewezen wordt op 350 hectare nieuwe natuur, 40 nieuwe bedrijven en de 130 arbeidsplaatsen die het project heeft opgeleverd. Deze zomer wordt begonnen met de bouw van een jachthaven, speelweide, wandelpromenade, uitkijktoren en restaurant.