Bij EU-test scoort NL goed

Nederlanders hebben vorig jaar opvallend goed gescoord bij het Concours, het zware toelatingsexamen voor Europese instellingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 8,9 procent van de geslaagden in de categorie Europese beleidsmedewerkers de Nederlandse nationaliteit. Er deden 32.000 mensen uit de 27 EU-lidstaten mee aan het Concours.

Deze goede score komt deels doordat het Concours sinds twee jaar geen feitenkennis test, maar vaardigheden. Dat ligt Nederlanders beter. Bij Europese tests voor lagere niveaus in 2011 scoorden Nederlanders minder goed.

De gunstige resultaten van het Concours kunnen helpen een negatieve trend te keren: het aantal Nederlanders dat werkt bij Europese instellingen als parlement of Commissie daalt geleidelijk. Nog maar 2,2 procent van de mensen die bij de Commissie werken is Nederlander, blijkt uit interne statistieken van de Europese Commissie.

De Commissie adverteert in Nederland, Groot-Brittannië, Luxemburg en Denemarken extra voor het Concours. Toch lag het aandeel deelnemers uit deze vier landen in 2011 lager dan verwacht. Volgende maand is er weer een Concours.

Nederlandse EU-ambtenaren gezocht: pagina 10