Steun voor statiegeldplan

Het plan van staatssecretaris Joop Atsma (Milieu, CDA) om het statiegeld op plastic flessen in 2014 af te schaffen, lijkt in de Tweede Kamer op een meerderheid te kunnen rekenen. De bewindspersoon krijgt steun van VVD, CDA, PVV en lid-Brinkman, die vorige week uit de PVV stapte.

Atsma’s voorstel is niet onomstreden. Alhoewel hij een akkoord heeft gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn vooral gemeenten zijn tegen. Zij willen het huidige statiegeldsysteem behouden of op z’n minst het besluit uitstellen tot 2015.

Het afschaffen van het statiegeld levert volgens de staatssecretaris een forse kostenbesparing op. Ook wordt het „voor burgers makkelijker”: zij kunnen lege flessen voortaan weggooien met hun andere plastic verpakkingsafval. Gemeenten vrezen vooral extra zwerfafval.