Oppositie zegt vertrouwen in minister Schippers op

Een motie van wantrouwen tegen minister Schippers (Sport, VVD) van de SP en de Partij voor de Dieren heeft het gisteren niet gehaald. De motie werd gesteund door de PvdA en GroenLinks. De partijen vinden dat de Schippers de Tweede Kamer bewust onjuist heeft geïnformeerd over de kosten om de Olympische Spelen in 2028 in Nederland te organiseren.

Een Kamermeerderheid bleef achter de minister staan. De meeste partijen geloofden niet dat zij moedwillig de mogelijke kosten van de Spelen achterhield. Alle partijen hadden wel kritiek op de manier waarop zij zijn geïnformeerd. Schippers hield vol dat zij „integer’’ heeft gehandeld. Ze zegde wel toe de Kamer voortaan „breder te informeren”.

Een motie van wantrouwen is een zwaar middel van Kamerleden om hun steun aan een bewindspersoon op te zeggen. Als de Kamer een motie van wantrouwen aanneemt, moet de bewindspersoon opstappen. Zo ver kwam het gisteren niet, maar Schippers raakte wel beschadigd omdat uit documenten het beeld was opgerezen dat informatie was achtergehouden.

Uit interne stukken van Schippers’ ministerie blijkt dat haar hoogste ambtenaar heeft overwogen om de kosten van de Spelen voor de Kamer te verzwijgen. Hij vreesde dat het bedrag van 8 miljard euro het draagvlak voor het evenement zou aantasten. RTL Nieuws had deze documenten, verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, vorige week op internet gezet.

Volgens Schippers kosten de Spelen alleen 8 miljard in het slechtste scenario. Daarom had zij, na overleg in de ministerraad, het bedrag niet gemeld in haar brief aan de Kamer. Dan zou ze naar eigen zeggen ook de andere scenario’s hebben moeten melden, en dat vond ze prematuur. Pas in 2016 besluit Nederland of het een bid uitbrengt voor de Spelen.

De mogelijke aantasting van het draagvlak was voor haar geen argument, verklaarde Schippers. Kamerleden stelden daar vragen over omdat het ministerie van Financiën had aangeraden om de 8 miljard wel in de Kamerbrief te noemen.

Gedoogpartij PVV eiste een ‘mea culpa’ van Schippers. Excuses bleven uit, maar de PVV nam genoegen met haar toezegging voortaan uitgebreider op de kosten in te gaan.