Malaria is gevaarlijker voor oude toerist

Een toerist in een malariagebied heeft meer kans aan malaria te sterven dan een migrant die familie bezoekt. Oudere toeristen lopen het meeste risico.

Voor oudere toeristen in tropische gebieden is malaria tienmaal zo gevaarlijk als voor 18- tot 35-jarige reizigers. De toerist van 65-plus sterft veel vaker aan de ziekte. Dat blijkt uit Britse gegevens over de 184 mensen die tussen 1987 en 2006 in Groot-Brittannië aan malaria overleden.

Toeristen lopen veel meer kans om te sterven aan malaria dan mensen die vanuit het Westen op bezoek gaan bij kennissen of familieleden in malariagebieden, schrijven malaria-onderzoekers van de London School of Hygiene & Tropical Medicine in een artikel dat gisteren online is gepubliceerd door het British Medical Journal.

De Britse onderzoekers vinden dat hun onderzoek gevolgen moet hebben voor de voorlichting aan reizigers. Malariabescherming met pillen is nu vaak sterk gericht op allochtonen die voor familiebezoek naar malarialanden reizen. Die komen relatief het vaakst met malaria terug, maar de ernstigste malaria komt voor onder de toeristen die incidenteel in een malariagebied komen. Die zouden indringender moeten worden gewaarschuwd.

Het verschil tussen toeristen en familiebezoekende migranten komt waarschijnlijk doordat de migranten vaak in hun jeugd al eens malaria hebben gehad. Hun afweersysteem heeft dan nog steeds een ‘herinnering’ aan die eerdere infecties en bestrijdt de indringers net iets beter dan het naïeve afweersysteem van mensen die voor het eerst aan de malariaparasiet blootstaan. Een andere mogelijkheid die de onderzoekers bediscussiëren is dat mensen die oorspronkelijk uit malariagebieden komen genetisch beter beschermd zijn tegen ernstige ziekte door de malariaparasiet. Malaria ontstaat door infectie van een eencellige parasiet die binnenkomt bij een steek door een besmette mug.

Volgens de CBS-doodsoorzakenstatistiek overlijden er in Nederland jaarlijks 0 tot 4 mensen aan malaria. In 2010 waren het er vier – het jaar daarvoor nul. Het jaarlijks aantal meldingen van patiënten ligt meestal tussen de 200 en 400. Met zelfs nog uitschieters naar boven en beneden.

De kans om aan de tropische ziekte te overlijden is voor westerlingen dus niet groot. Wie malaria oploopt, op reis in een malariagebied, en in een westers ziekenhuis terechtkomt, heeft ongeveer 1 procent kans om eraan te sterven.