Kort nieuws Economie

Consumptie Nederland blijft verder dalen

Rotterdam. De consumptie van Nederlandse huishoudens blijft krimpen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Terwijl de consumptiekrimp de laatste drie maanden van 2011 af leek te nemen, blijkt deze afgelopen januari juist weer te zijn vergroot. Huishoudens hebben 1,7 procent minder aan goederen en diensten besteed dan in dezelfde periode vorig jaar. Aan voeding- en genotmiddelen werd 2 procent minder uitgegeven. De aankoop van een nieuwe auto en andere luxegoederen werd door menig consument wegbezuinigd. Dat zorgde voor een daling in duurzame consumptiegoederen van bijna 4 procent. De onduidelijkheid bij consumenten over hun eigen financiële toekomst is op dit moment de sterkste kracht achter de daling van de consumptie. Het CBS verwacht voor maart geen verbetering te zien in deze cijfers. (NRC)

Uitkeringen buiten EU aangepast aan prijspeil

Den Haag. Uitkeringen aan mensen die buiten de Europese Unie wonen, gaan omlaag. Ze worden in lijn gebracht met het prijspeil in het land waar de uitkeringsontvangers wonen. Een hogere uitkering dan in Nederland is niet mogelijk. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wet die dat regelt. Het gaat om de kinderbijslag, het kindgebondenbudget en om de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en voor weduwen en weduwnaren met minderjarige kinderen. De wet heeft vooral gevolgen voor uitkeringsontvangers in Marokko en Turkije. De wet geldt voor nieuwe gevallen vanaf 1 juli, voor bestaande gevallen vanaf 1 januari 2013. Het kabinet hoopt in 2016 13 miljoen euro te besparen met de wet. (NRC)