Espresso met Hans Clevers

Binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is onenigheid ontstaan over de benoeming van de nieuwe president Hans Clevers. Een groot deel van de geesteswetenschappers is boos dat de opvolger van Robbert Dijkgraaf ook uit de afdeling van de bètawetenschappers komt.

Foto NRC / Rien Zilvold

Wetenschap

Binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is onenigheid ontstaan over de benoeming van de nieuwe president Hans Clevers. Een groot deel van de geesteswetenschappers is boos dat de opvolger van Robbert Dijkgraaf ook uit de afdeling van de bètawetenschappers komt. ‘Eenderde van de geesteswetenschappers heeft daarom blanco gestemd,’ zegt Clevers met een glimlach. ‘Maar dat heeft geen enkele zin gehad.’ De nieuwe president van de KNAW neemt een slokje espresso. ‘Dat had elke bètawetenschapper kunnen uitrekenen,’ zegt hij. ‘Eigenlijk is geesteswetenschap geen wetenschap.’ Waarom niet? ‘Nou ja, laat ik het wat nuanceren,’ antwoordt Clevers. ‘Ze mogen meedoen voor een aantal kleine subsidies, maar het echte werk zit wel in de bètahoek.’

Geesteswetenschappers die lid zijn van de KNAW zijn bang dat Hans Clevers zich niet hard voor hen wil maken. Juist nu universiteiten talenstudies schrappen en er nog maar weinig plaats is voor alfavakken. ‘Ik heb de geesteswetenschappen twee keer genoemd in een document met mijn visie op de KNAW,’ zegt Clevers. ‘Dat lijkt me meer dan genoeg.’ Hij neemt nog een slokje espresso. ‘Ze kunnen toch niet verder tellen.’ Toch heeft hij gezegd dat hij de geesteswetenschappen goed zal kunnen vertegenwoordigen. ‘Dat klopt,’ zegt Clevers. ‘Maar dat zou elke bètawetenschapper kunnen, daar hoef je niet zo veel voor te weten.’

    • Ernest van der Kwast