Bijna alle mbo-opleidingen ingekort naar drie jaar

Mbo-leerlingen sleutelen aan een auto op het Mondriaan in Den Haag. Foto NRC / Roel Rozenburg

Het overgrote deel van de mbo-opleidingen wordt vanaf 2013 ingekort van vier naar drie jaar. Van de zeshonderd opleidingen mogen er straks nog maar 47 vier jaar duren, staat in een advies van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dat minister Van Bijsterveldt overneemt.

Kortere en intensievere opleidingen zijn volgens Van Bijsterveldt aantrekkelijker voor studenten. Ze kunnen dan eerder aan de slag of sneller doorstromen naar het hbo. De verkorting moet ook de schooluitval terugdringen, meldt persbureau Novum vanochtend. Vorig jaar had Van Bijsterveldt al aangekondigd dat op een uitzondering na alle vierjarige mbo-opleidingen worden teruggebracht naar drie jaar. Het is de bedoeling dat mbo’ers ondanks de kortere duur evenveel zullen leren als nu.

De minister had de SBB gevraagd welke opleidingen kunnen worden ingekort en welke niet. Onder de 47 opleidingen die worden uitgezonderd zitten vooral technische opleidingen, zoals manager havenlogistiek, luchtvaartdienstverlener en allround operationeel technicus.

‘Mbo-studenten willen liever kort en intensief programma met meer uitdaging’

De minister wijst erop dat de meeste opleidingen in het mbo tot eind jaren tachtig drie jaar duurden. Veel opleidingen zijn daarna langer geworden, terwijl dat volgens haar niet nodig was. Ze wijst erop dat mbo-studenten de laatste jaren in onderzoeken aangeven liever een korter intensiever programma te volgen met meer uitdaging.

Als de Kamer instemt met het wetsvoorstel, kan de verkorting het schooljaar na het volgende schooljaar in werking treden. Veel onderwijsinstellingen hebben hun opleidingen volgens het ministerie al uit zichzelf verkort.