Vacaturestop waarnemers

Er is een overschot aan verkiezingswaarnemers.

Rotterdam. Nederland heeft een overschot aan verkiezingswaarnemers. De komende jaren vraagt het ministerie van Buitenlandse Zaken niemand meer om zich aan te melden. Er is in feite een vacaturestop. Dat hoort bij de professionalisering die volgens waarnemers de laatste jaren bij landen en tal van grotere organisaties te zien is. „De tijd van de waarnemer die aan het strand hangt, is voorbij”, zegt een van hen. Wereldwijd neemt het aantal verkiezingswaarnemers toe. Verkiezingen waarnemen is booming business geworden. Twintig jaar geleden werd wereldwijd zo’n 30 procent van alle nationale verkiezingen internationaal geobserveerd, nu is dat ruim 80 procent. NRC