Staking om meer loon voor werknemers bij overheidsbedrijven treft Duitse luchthavens