Onrust bij KNAW na benoeming bèta-man

Margriet van der Heijden

Binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is onenigheid ontstaan over de benoeming, gisteren, van de nieuwe president Hans Clevers.

Een groot deel van de geesteswetenschappers is boos dat de nieuwe president opnieuw uit de afdeling van de bètawetenschappers komt waartoe ook voormalig president Robbert Dijkgraaf behoort. Eenderde van de geesteswetenschappers stemde daarom uit protest blanco. De 220 actieve leden van het instituut zijn ongeveer gelijk verdeeld over beide groepen.

Met de persoon Clevers is niets mis, benadrukt een aantal leden tegen deze krant; hij is een topwetenschapper. Maar ze betreuren dat slechts één kandidaat werd voorgedragen, dat er alleen vóór of blanco kon worden gestemd, en dat uit de omschrijving van de kandidaat niet duidelijk werd wat hij voor de geesteswetenschappen wil betekenen.

De onvrede liep begin maart op, tijdens de vergadering waarin over Clevers werd gestemd. In een document met zijn visie op de KNAW, werden de geesteswetenschappen slechts twee keer genoemd.

De teleurstellingvan de geesteswetenschappers hangt samen met „het wetenschappelijke klimaat buiten de KNAW”, zeggen zij. Universiteiten schrappen talenstudies en in het huidige beleid is weinig plaats voor alfavakken. Juist nu is volgens hen een bestuurder nodig die de geesteswetenschappen steunt. Clevers zei vanochtend in een reactie dat hij ,,ook de geesteswetenschappen goed zal kunnen vertegenwoordigen”.

Profiel Hans Clevers: pagina 4-5

    • Margriet van der Heijden