NOC*NSF wil einde aan politieke commotie over Spelen 2028

De roep om Olympische Spelen in Nederland klinkt veel te luid,vindt NOC*NSF. Er zijn politici die volgens directeur Gerard Dielessen te snel opgewonden raken.

NOC*NSF vindt dat de discussie over Olympische Spelen in Nederland moet worden gestopt. De sportkoepel is ongelukkig met het politieke debat over de kosten van eventuele Spelen en heeft minister Edith Schippers (Sport, VVD) verzocht de blik niet langer te richten op een eventuele kandidaatstelling voor 2028, maar terug te keren naar de oorspronkelijke gedachte om eerst draagvlak te creëren.

Uit de opstelling van NOC*NSF blijkt hoezeer de sportkoepel met de politici van mening verschilt over de aanpak van het Olympisch Plan 2028. Waar de politiek de Spelen al in het vizier heeft, wordt vanuit de sport voor terughoudendheid gepleit. Voorzitter Gerard Dielessen van NOC*NSF: „Bij het idee aan Olympische Spelen in Nederland raken velen te snel opgewonden.”

Is het Olympisch Plan 2028 gestopt?

Gerard Dielessen: „Helemaal niet. Wij willen het plan juist redden. Voor ons verandert er niets. Zoals afgesproken focussen wij ons op 2016. In dat jaar hopen we de sport in Nederland zodanig te hebben gestimuleerd dat er een verantwoorde keus over de kandidatuur voor de Spelen kan worden gemaakt. Wij hebben onlangs nog overlegd met minister Schippers en haar gevraagd dat standpunt in de Tweede Kamer duidelijk voor het voetlicht te brengen.”

Maar de Kamer is al bezig met een kostenberekening van de Spelen. Is er dan geen sprake van een meningsverschil?

„Dat waag ik te betwijfelen. Ik heb een aantal specialisten van Kamerfracties gesproken, onder wie die van de regeringspartijen, en daaruit is mij gebleken dat onze gefaseerde aanpak ook wordt gesteund.”

Is het dan onverstandig nu de kosten van de Spelen al in kaart te brengen?

„Nee, dat niet. Het zou raar zijn als de overheid zich niet in de financiële gevolgen zou verdiepen. Maar doe dat niet zo geprofileerd. Laat het duidelijk zijn: als er geen geld of geen draagvlak is, moeten we de Olympische Spelen niet houden. Maar wacht met die keus tot 2016.”

Waar is het dan misgegaan?

„Er wordt in de media een beeld gecreëerd dat de Spelen veel geld kosten. Er zou nu al 188 miljoen euro zijn besteed. Op zich klopt die berekening, maar dat geld is voor 96 procent gebruikt aan sportprojecten en niet, zoals gesuggereerd, aan reiskosten. Maar ik ben wel bezorgd over de huidige ontwikkelingen. Ik hoop niet dat er in de slipstream van het politieke debat een sfeer in de Kamer en op het departement ontstaat dat we maar met de olympische plannen moeten stoppen.”

Heeft het ministerie van Financiën met acht miljard de kosten van de Spelen reëel berekend?

„Dat kan ik niet beoordelen. Ik lees die bedragen ook maar. Die acht miljard is wel het meest negatieve scenario. Ik vind overigens dat de discussie over geld transparant moet zijn.”

NOC*NSF verschilt met de politiek ook nog van mening over de keuze van een stad. Hoe gaat dat verder?

„Daar is onderzoek naar gedaan en de resultaten worden in juni besproken. Maar door de ontstane commotie weet ik niet hoe het verder gaat. Als NOC*NSF hebben we er nooit een geheim van gemaakt dat wij die keus willen uitstellen, het liefst tot 2016. We zullen er ook alles aan doen om dat te bereiken.”

    • Henk Stouwdam