Mobiele eenheid in Amsterdam ontruimt drie kraakpanden