Hans Clevers president KNAW

Geneticus en arts Hans Clevers volgt op 1 juni Robbert Dijkgraaf op als president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Clevers’ benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Dijkgraaf maakte in november bekend de KNAW te verruilen voor het Amerikaanse Institute for Advanced Study in Princeton. Clevers werd eerder deze maand al genoemd als zijn opvolger. Clevers is momenteel directeur van het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek en hoogleraar moleculaire genetica aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. NRC