Geen excuses van Schippers voor verzwijgen organisatiekosten Spelen

De Olympische ringen op een boot, met op de achtergrond zakendistrict The City in Londen. Foto AFP / Miguel Medina

Edith Schippers (VVD) vindt niet dat zij fouten heeft gemaakt over de manier waarop de Tweede Kamer is geïnformeerd over de organisatiekosten van de Olympische Spelen. Dat zei ze de minister van Volksgezondheid vandaag tijdens een debat, meldt persbureau Novum.

Schippers:

“Ik vind dat ik integer heb geopereerd en de Kamer oprecht alle informatie heb gegeven waar zij recht op heeft.”

Schippers noemde organisatiekosten niet aan Kamer…

Schippers kwam vandaag in de Tweede Kamer onder vuur komen te liggen vanwege de kosten voor het organiseren van de Spelen. De oppositie vindt dat de bewindsvrouw bewust cruciale informatie heeft achtergehouden. RTL Nieuws kreeg vorige week via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur boven water dat volgens het ministerie van Financiën de kosten voor het organiseren van de Spelen kunnen oplopen tot acht miljard euro. Financiën adviseerde dit bedrag te noemen in een brief aan de Kamer, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd.

De minister voegde er aan toe dat zij Kamer wel uitgebreider zou hebben geïnformeerd over mogelijke kosten, nu zij weet dat het parlement daar zo zwaar aan tilt.

“Met de wetenschap van nu zou ik er veel uitgebreider over communiceren.” Maar het ‘mea culpa’, waar onder meer de gedoogpartij PVV had aangedrongen, bleef uit.

…omdat het bedrag veel te eenzijdig is

De oppositiepartijen vinden dat Schippers de Kamer onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd over de Olympische Spelen, een doodzonde in de politiek. Zij zou doelbewust de kosten niet hebben genoemd, omdat dit ten koste zou gaan uit het draagvlak. De minister ontkent dit. Zij heeft geen bedragen genoemd, omdat het nu nog veel te vroeg is om een goede inschatting te kunnen maken. Het draagvlak speelde daarbij geen rol, herhaalde ze. Volgens Schippers is het bedrag van acht miljard euro veel te eenzijdig, omdat de baten niet zijn meegenomen. De bewindsvrouw wees er verder op dat de bedragen wel zijn terug te vinden in de achterliggende rapporten.

    • Lex Boon