Brieven opinie

Vijf jaar na de kredietcrisis zijn er nog weinig concrete maatregelen genomen tegen perverse beloningsprikkels. Zie de recente Vestiazaak.

Ik stel voor wettelijk vast te leggen dat alle inkomsten boven een bepaald bedrag tot vijf jaar na het uitkeren ervan kunnen worden teruggevorderd bij gebleken mismanagement – een soort Ruttenorm. Als een bedrijf te groot is om failliet te laten gaan, dan geldt dat de Staat alleen bedrijven mag overnemen of steunen als deze wet in werking treedt.

Een dergelijke wet schept mogelijkheden om veelverdieners met terugwerkende kracht verantwoordelijk te stellen voor hun handelen en het leidt tot minder moral hazard, omdat de hele managementlaag met grote inkomens belang krijgt bij langetermijnbeslissingen.

Wij doen wel onderzoek naar nieuwe antibiotica

Het artikel Resistente bacterie toch te bestrijden met antibiotica (26 maart, Wetenschap) wekt de suggestie dat farmaciebedrijf GlaxoSmithKline nauwelijks onderzoek doet naar nieuwe antibiotica.

De realiteit is dat GSK-onderzoekers alleen de onderzoeksmethodologie hebben aangepast. Volgens een recent overzichtsartikel in de Journal of Antibiotics zijn er van 2000 tot nu twintig nieuwe antibiotica ontwikkeld. Drie daarvan zijn de eerste in een volstrekt nieuwe klasse, waarvan eentje van GSK. Nu zijn er ongeveer veertig nieuwe antibiotica in alle fasen van klinische ontwikkeling. Hieronder ook weer verschillende nieuwe antibiotica-klassen.

Helaas is in de media vaak sprake van een verondersteld gebrek aan innovatie.