Amnesty: meer executies in 2011

Een executiekamer in de Amerikaanse stad Salem, Oregon. De staat kondigde vorig jaar een moratorium af. Foto AP / Rick Bowmer

Een forse stijging van het aantal executies in Iran, Irak, Saudi-Arabië en Jemen heeft er toe geleid dat in 2011 meer mensen werden terechtgesteld dan in 2010. Dat staat in een rapport (pdf) van mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Hoewel het afgelopen decennium het aantal executies wereldwijd is gedaald met ongeveer een derde tot 676, zitten er in twintig landen in totaal nog 18.750 mensen vast in de dodencel (wereldkaart).

De feiten

  • Slechts tien procent van de landen in de wereld, 20 van de 198, voerden het afgelopen jaar executies uit. De meeste vonden plaats in China, Irak, Iran, Noord-Korea, Saudi-Arabië, Somalië, de Verenigde Staten en Jemen.
  • Ten minste 676 personen werden gedurende 2011 geëxecuteerd. Dit is een stijging van 149 vergeleken met het totale aantal geregistreerde executies in 2010.
  • Eind 2011 wachten tenminste 18.750 personen op uitvoering van hun doodvonnis.
  • In 140 landen is de doodstraf in wetgeving of praktijk afgeschaft.

‘Geïsoleerde minderheid moet eind maken aan onmenselijke straf’

Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International:

“Het merendeel van de landen heeft afstand gedaan van het gebruik van de doodstraf. Onze boodschap aan de leiders van de geïsoleerde minderheid van landen dat nog executeert is helder: je loopt op dit gebied uit de pas met de rest van de wereld en het wordt tijd om stappen te zetten om een einde te maken aan deze wrede, onmenselijke en vernederende straf.”

Golf van executies in Midden-Oosten oorzaak van stijging

Een golf van executies in het Midden-Oosten is de belangrijkste oorzaak van de stijging ten opzichte van 2010. In de regio steeg in 2011 het executiecijfer met vijftig procent. Iran bracht ten minste 360 mensen ter dood, velen vanwege overtreding van de strenge drugswetten in het land. In Irak werden 68 mensen geëxecuteerd, in Saudi-Arabië 82, in Jemen 41. Deze vier landen zijn in totaal verantwoordelijk voor 99 procent van de executies in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

VS enige land van G8 die doodstraf uitvoert - wel afname

De Verenigde Staten waren het enige land van de G8 dat de doodstraf ten uitvoer bracht. De VS staan in de hogere regionen van de lijst; het land neemt plaats vijf in met 43 executies in 2011. Wel nam het aantal executies en doodvonnissen vergeleken met tien jaar geleden dramatisch af. Illinois was de zestiende staat die de doodstraf afschafte. De staat Oregon kondigde een moratorium af. Ook spraken slachtoffers van gewelddadige misdrijven zich uit tegen de doodstraf.

Aantal gevallen doodstraf in China onduidelijk door staatsgeheim

China brengt jaarlijks duizenden mensen ter dood, veel meer dan de rest van de wereld bij elkaar opgeteld. De aantallen zijn echter staatsgeheim. Amnesty is gestopt met het tellen op basis van openbare bronnen, omdat het aantal veel te laag uitkomt.

Amnesty heeft Beijing opgeroepen om cijfers te publiceren om de ‘beweringen te bevestigen dat verscheidene wijzigingen hebben geleid tot een significante afname van de inzet van de doodstraf de afgelopen vier jaar’.

Bron Amnesty InternationalBron Amnesty International