Politiekorpsen beboet om werktijden en omgang met geweld, schadeclaim ACP

De Inspectie SZW heeft negen politiekorpsen beboet omdat ze zich nog steeds niet aan de werktijden houden. Drie korpsen werden gesanctioneerd omdat niet genoeg wordt gedaan om agressie tegen hun personeel te voorkomen. Het gaat om korpsen die in 2009 ook al in overtreding waren.

De voormalige Arbeidsinspectie meldt vanochtend dat bij achttien van de 26 korpsen vorig jaar de werk- en rusttijden zijn gecontroleerd. Vooral de werktijden van specialistische diensten, zoals de recherche en arrestatieteams, werden onder de loep genomen. Bij vrijwel alle korpsen bleken zaken niet in de haak te zijn, aldus Novum Nieuws.

Te lang werken, te weinig rust

De diensten zijn vaak te lang en er is te weinig rust tussen de diensten, negen korpsen die in 2009 ook al overtredingen lieten noteren kregen hiervoor een boete.

De inspectie controleerde ook of hun agenten genoeg training krijgen in omgaan met geweld. Ook ging de inspecite na of geweld tegen agenten wordt gemeld, geregistreerd en geëvalueerd. Deze negen korpsen waren er in 2009 namelijk op betrapt dat ze hier te weinig aan doen.

‘Problemen nog niet opgelost’

Nu wilde de inspectie controleren of vooruitgang is geboekt. Er werden 48 overtredingen geconstateerd, waarop drie korpsen werden beboet. Veel agenten zien agressie volgens de inspectie iets als dat bij het vak hoort, waardoor ze alleen ernstige incidenten melden.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad van Korpschefs hebben volgens de inspectie in een eerste reactie erkend dat de problemen nog niet zijn opgelost. Zij hebben aangegeven maatregelen te nemen om de situatie verder te verbeteren. In het najaar worden de korpsen die een boete hebben gekregen of waar veel overtredingen zijn geconstateerd opnieuw gecontroleerd.

‘Spuigaten uit gelopen’

Politiebond ACP overweegt schadeclaims namens mishandelde agenten in te gaan dienen. “Het is ook dit weekeinde weer de spuigaten uitgelopen”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in De Telegraaf.

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) belooft volgens hem voortdurend beterschap. “Maar het geweld tegen agenten blijft van extreem hoog niveau.” Ook de Nederlandse Politiebond vindt volgens de krant dat er te weinig wordt gedaan om de veiligheid van agenten te waarborgen.