Gemeenten tegen afschaffen van statiegeld op grote PET-flessen

Het statiegeld op grote PET-flessen moet tot zeker 2015 blijven bestaan. Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Morgen vergadert de Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu over de verwerking van verpakkingsafval. Staatssecretaris Joop Atsma stelt onder meer het afschaffen van het statiegeld (25 eurocent) op PET-flessen van een liter en groter voor. In een eerdere vergadering van de commissie tekende zich een meerderheid af voor afschaffen van het statiegeld. De VNG sloot met het ministerie en de verpakkingsindustrie een akkoord over inzamelen van plastic en kartonnen verpakkingsmateriaal dat de basis is voor Atsma’s voorstellen. De bestaande ‘Raamovereenkomst Verpakkingen’ loopt eind 2012 af.

De VNG staat achter het akkoord, maar vindt dat Atsma te hard van stapel loopt met het afschaffen van het statiegeld. Eerst moet de industrie laten zien hoe ze minder schadelijke verpakkingsmaterialen gebruikt. En hoe de terugwinning van grondstoffen verbetert.

Verpakkingstechnoloog Ulphard Thoden van Velzen van het onderzoeksinstituut TI Food&Nutrition in Wageningen zegt vandaag in deze krant dat door het afschaffen van het statiegeld de opbrengst van herbruikbare grondstof voorlopig flink zal verminderen. In plaats van 20.000 ton PET zal waarschijnlijk maar 6.000 ton PET beschikbaar komen.

Dat komt doordat naar verwachting mensen minder flessen retour brengen (nu is dat 95 procent) en doordat terugwinning van PET uit gemengd plasticafval zoals dat nu door de gemeenten wordt ingezameld technisch moeilijker is. Het teruggewonnen PET is ook minder goed bruikbaar voor nieuwe PET-flessen.

Thoden van Velzen doet onderzoek naar de verwerking van plasticafval. Hij concludeert dat de plasticinzameling op dit moment te duur is, vooral doordat de gemeenten een tarief van ruim 480 euro per ton ingezameld plastic krijgen. Berekeningen leren dat het „ophalen van zakken met plastic voor minder dan 200 euro per ton moet kunnen”, aldus Thoden van Velzen.

Inzameling plastic kan goedkoper: pagina 16