Beroep: verkiezingen waarnemen

Nederland heeft een overschot aan verkiezingswaarnemers. De komende jaren vraagt het ministerie van Buitenlandse Zaken niemand meer om zich aan te melden. Er is in feite een vacaturestop. Dat hoort bij de professionalisering die volgens waarnemers de laatste jaren bij landen en tal van grotere organisaties te zien is.

„De tijd van de waarnemer die de hele dag op badslippers aan het strand hangt is voorbij”, zegt een van hen.

Wereldwijd neemt het aantal verkiezingswaarnemers sterk toe. Verkiezingen waarnemen is booming business geworden. Twintig jaar geleden werd wereldwijd zo’n 30 procent van alle nationale verkiezingen internationaal geobserveerd, nu is dat ruim 80 procent. Er zijn grote organisaties bij betrokken, zoals de OVSE, de EU en de Raad van Europa, en tientallen kleinere.

Sommige waarnemers hebben er de facto hun beroep van gemaakt: zij zijn vrijwel permanent op reis, van stembus naar stembus. Internationaal zijn er duizenden mensen bij betrokken. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken levert onder meer waarnemers voor internationale missies van de OVSE, de organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de EU.

Nog maar een paar jaar geleden had het ministerie meer dan duizend waarnemers in haar bestand. Maar recentelijk is dat aantal teruggebracht tot nog maar tweehonderd. Eens in de drie jaar wil het ministerie het bestand verversen.

Huurlingen van de democratie:De Wereld, pagina 6-7