Akkoord ontruiming buitenpost Migron verworpen - ‘op eerste gezicht overwinning’

De buitenpost Migron. Foto Reuters / Baz Ratner

Het Israëlische Hooggerechtshof verwerpt een akkoord tussen de Israëlische regering en kolonisten om de ontruiming van Migron, de grootste buitenpost op de Westbank, tot november 2015 uit te stellen.

Dat meldt persbureau AP. Het Israëlische Hooggerechtshof oordeelde in 2011 dat Migron voor april dit jaar ontruimd moest worden. Begin deze maand sloot de Israëlische minister Benny Begin een akkoord met de kolonisten die hen tijd zou geven hun huizen te herbouwen op Hayekev Hill. Hiermee zouden hun huizen onderdeel worden van de nederzetting Kochav Yaakov.

Hooggerechtshof ziet geen noodzaak tot uitstel ontruiming Migron

Samen met het akkoord lijkt ook de mogelijkheid van de Israëlische regering van tafel om de uitspraak van het Hooggerechtshof van vorig jaar te omzeilen, schrijft de Israëlische krant Ha’aretz.

Drie rechters van het Hooggerechtshof kwamen unaniem tot de beslissing de inwoners van Migron geen respijt te geven. Toch krijgen de kolonisten tot augustus de tijd de buitenpost te verlaten, vanaf dat moment zal de ontruiming plaatsvinden.

Volgens een van de rechters, Mirian Naor, hadden zij wel de macht om de ontruiming uit te stellen tot 2015 maar zag het drietal daar “geen noodzaak” toe. Noar benadrukt dat de zaak Migron een van de “moeilijkste en meest uitzonderlijke zaken met betrekking tot illegale buitenposten” is. Maar volgens Noar blijft het zo dat de woningen van de kolonisten op Palestijns grondgebied zijn gebouwd en dus illegaal zijn.

Volgens onze correspondent in Israël, Leonie van Nierop, hoeft de uitspraak van het Hof vandaag niet het einde te betekenen van het getouwtrek rond Migron. De Israëlische regering belooft al sinds 2003 de buitenpost te ontruimen, maar stelt dit uit uit angst voor gewelddadig verzet en politiek gezichtsverlies. Van Nierop:

Op het eerste gezicht lijkt dit een grote overwinning voor de Palestijnse boeren die het land bezitten waarop Migron is gebouwd. En gezichtsverlies voor premier Netanyahu, die het akkoord tussen de staat en de kolonisten voor uitstel van ontruiming van de buitenpost openlijk heeft geprezen. Maar bedenk wel dat Migron één van meer dan honderd Israëlische buitenposten op de Westelijke Jordaanoever is, naast meer dan honderd nederzettingen die volgens internationaal recht illegaal maar volgens Israëlisch recht legaal zijn. Ook als het Hof vaker ontruiming van illegale buitenposten gaat eisen, is er nog een lange weg te gaan. Bovendien zijn de kolonisten van Migron nog niet vertrokken. De Israëlische regering belooft al sinds 2003 om de buitenpost te ontruimen, maar draait daar steeds omheen uit angst dat verzet van kolonisten tot gewelddadigheden en politiek verlies zou leiden. De weerzin om te ontruimen is zo groot dat het mij niet zou verbazen als de regering weer een nieuwe uitweg bedenkt.

Bevel tot ontruiming Migron was al ‘ongekend’

Migron is een van de ongeveer honderd nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever die ook volgens Israëlisch recht illegaal zijn. Er wonen op dit moment zo’n vijftig families, ongeveer 250 mensen. De internationale gemeenschap ziet alle Israëlische nederzettingen op de Westoever als illegaal. Het Israëlische Hooggerechtshof oordeelde augustus vorig jaar dat Migron volledig ontruimd moet worden. Die uitspraak werd in Israël als “ongekend” gezien. Het was de eerste keer dat het Hooggerechtshof de Israëlische staat beval om een buitenpost te ontmantelen.