Veel meer slepende zaken bij IGZ dan gedacht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kampte eind vorig jaar met ruim twee keer zo veel zaken die al meer dan een jaar open stonden dan waarvan werd uitgegaan. Eind vorig jaar stonden nog 57 zaken al langer dan twaalf maanden open. Dat meldt Argos vandaag op basis van gegevens die het radioprogramma bij de IGZ heeft opgevraagd.

Uit uitspraken van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) en inspecteur-generaal Gerrit van der Wal viel eerder nog op te maken dat de IGZ eind vorig jaar nog ‘slechts’ 25 zogenoemde langlopende zaken had. De 57 langlopende zaken gaan uitsluitend over meldingen over ziekenhuizen en medisch specialisten.

Medio januari erkende de IGZ nog ernstige fouten te hebben gemaakt in de ruim 3,5 jaar slepende zaak van baby Jelmer. Jelmer Mulder liep in 2007 tijdens een operatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen een hersenbeschadiging op, waardoor hij zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapt raakte.

Ondanks herhaalde verzoeken van de ouders van Jelmer gaven het ziekenhuis en de IGZ geen opheldering over de hersenbeschadiging. Een rapport van de IGZ over de zaak liet jaren op zich wachten. Dit kwam de inspectie in december nog op vernietigende kritiek van Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer te staan.

Ook een onderzoekscommissie was kritisch naar aanleiding van deze zaak. De commissie stelde ‘ernstige tekortkomingen’ vast in de werkwijze van de IGZ. Zo zou sprake zijn van onvoldoende aansturing binnen de inspectie en is er een neiging tot solistisch werken.

Nationale Ombudsman: sprake van structureel probleem

Volgens de Nationale Ombudsman tonen de nieuwe cijfers aan dat sprake is van een structureel probleem.” Brenninkmeijer zei vandaag in Argos zich overvallen te voelen door de cijfers. Hij geeft aan dat in het gesprek met de minister en de Inspecteur-Generaal van de IGZ altijd is gesproken over 25 zaken. Brenninkmeijer:

“Dat zij zelf niet met nieuwe cijfers zijn gekomen, vind ik toch wel erg ongelukkig.”

SP-Kamerlid Renske Leijten geeft aan geschrokken te zijn. Leijten:

“Ik ga er in ieder geval opheldering over vragen. Het is echt nodig dat we de deksel van de beerput halen en dat die beerput leeg gaat.”

Uit de opgevraagde cijfers blijkt overigens ook dat de werkdruk op de IGZ groot is en toeneemt. Vorig jaar kwamen bij de inspectie 8751 meldingen binnen over ziekenhuizen en specialisten, 22 procent meer dan het jaar daarvoor.