SGP: niet alleen bezuinigingen, maar ook hervormingen nodig

Foto NRC / Roel Rozenburg

De SGP heeft het kabinet vanmiddag opgeroepen om “zonder taboes” te hervormen. Met bezuinigen alleen wordt de crisis volgens Van der Staaij niet afdoende bestreden, zo zei hij op een ledenvergadering van zijn partij in Hoevelaken.

“De kaasschaaf volstaat niet, de botte bijl voldoet niet. Slim hervormen is nodig”, zo zei Van der Staaij. De SGP’er wil aanpassing van de woning- en de arbeidsmarkt en van de gezondheidszorg. Dat zijn stuk voor stuk zaken die gevoelig liggen voor coalitiepartijen VVD, CDA en gedoogpartner PVV, die in het Catshuis onderhandelen over nieuwe miljardenbezuinigingen. Vooral de partij van Wilders is tegen de genoemde hervormingen en al te grote bezuinigingen.

Door het vertrek van PVV-Kamerlid Brinkman afgelopen week houden coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV 75 zetels over en beschikken zij niet automatisch meer over een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom worden ze in het parlement nu nog afhankelijker van de steun van de SGP. In de Eerste Kamer is het kabinet-Rutte al afhankelijk van de steun van SGP-senator Holdijk.

Van der Staaij: Nederland verkeert niet alleen in een financiële crisis, maar ook in een morele crisis

Van der Staaij zei vanmiddag dat ook de steun van de SGP voor het kabinet ook afhankelijk is van het beleid op het terrein van medisch-ethische kwesties, omdat Nederland volgens hem niet alleen in een financiële, maar ook in een “morele crisis” verkeert. Verslechteringen op medisch-ethische terreinen als abortus en euthanasie wil de SGP daarom niet accepteren:

“De SGP blijft onverminderd streven naar verdere ethische verbeteringen. We kunnen en willen ons niet neerleggen bij de vergaande wetgeving die er bijvoorbeeld op het gebied van abortus en euthanasie tot stand is gebracht. [...] De geesten worden nu al weer rijp gemaakt voor verdere stappen, zoals hulp bij zelfdoding voor mensen boven de zeventig. Een heilloze weg. Laat in plaats daarvan meer oog zijn voor eenzame mensen die vrezen voor lijden en aftakeling. Liefde is hier niet het beëindigen van leven, maar het liefdevol bieden van perspectief.”

Lokale SGP-politici willen strengere abortus- en euthanasiewetgeving

De SGP-fractievoorzitter sluit met zijn pleidooi aan bij de wens van een groot deel van zijn partijkader, want uit onderzoek van het Nederlands Dagblad bleek vanochtend dat driekwart van de lokale SGP-politici vindt dat Rutte meer in ruil moet geven voor de steun van hun partij aan het kabinet. Als ruilobject voor de kabinetssteun zien de 110 SGP-politici die meewerkten aan het onderzoek het liefst strengere abortus- en euthanasiewetgeving.