Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Ontwikkelingshulp

Ramsey Nasr: ‘Nederland, het is om je kapot te schamen’

Ramsey Nasr (Foto Bram Budel)

Een premier die zich niet wil distantiëren van een racistisch Polenmeldpunt. Ontwikkelingshulp die enkel nog verstrekt wordt als we er zelf rijker van worden. Media die andermans rechten aantasten. Normloosheid is langzaamaan deel van ons wezen aan het worden, betoogt Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr.

In een allesomvattend NRC-opiniestuk fileert hij vandaag de Nederlandse samenleving, haar media en politiek. Een land dat oorspronkelijke Nederlanders nog steeds niet willen delen met nieuwkomers. Want het ligt altijd aan de ander. De Polen, de Grieken, de moslims, Europa.

Het is om je kapot te schamen, vindt Nasr. Internationaal wordt Nederland volgens hem gezien als het irritante, verwende kind dat constant zijn zin wil hebben. “Je kunt het vrijheid noemen. Maar vrij zijn we niet. We worden gegijzeld door een regering die op haar beurt wordt gegijzeld door een antidemocratische partij die ons allemaal samen de vernieling in trekt. Niet onze leiders gaan daarvoor boeten, maar wij.”

Normloosheid is de nieuwe norm

Wat als we straks écht op onszelf worden teruggeworpen, vraagt Nasr zich af. “Wat als we door ons afstotende gedrag uiteindelijk bij onszelf moeten aankloppen, met ons netje vol chocoladeguldens? In zo’n geval is het goed te weten wie we zijn. En dat doen we niet.”

Normloosheid is de nieuwe norm, constateert de schrijver cynisch. “Wij allen hebben recht op de allerindividueelste beleving van de allerindividueelste vrijheid. Om die te garanderen moeten anderen aan banden worden gelegd.” De media spaart hij niet in zijn woede. Denk aan een hufterjournalist als Rutger Castricum die “huilie huilie doet zodra hij zelf eens wordt aangepakt”. Of een kwaliteitskrant die “de eed van Hippocrates opzij zet om een onthulling te doen”.

In plaats van ons te beroemen op de Gouden Eeuw kunnen we beter eerst erkennen dat onze voorvaderen volstrekte vreemden voor ons zijn geworden, besluit Nasr. “Wij hebben de spiegel stukgeslagen. Het is tijd om de scherven te ruimen, want zonder afkomst blijft er niets van ons over.”

Iedereen heeft ruzie met iedereen

Het artikel van Nasr sluit aan op de column van Bas Heijne. “Volgens de zeventiende-eeuwse Engelse filosoof Hobbes is de natuurlijke staat van de mens een oorlog van allen tegen allen”, doceert hij vandaag. “Maar dat is de grote wereld. In Nederland maakt iedereen gewoon ruzie met iedereen.”

In Rotterdam heeft eenderde van de bevolking ruzie met zijn buren, weet Heijne. “Eenderde! Ik stel me dat Hollandse tafereel als volgt voor: in de ene woning houdt een gezin een te grote hond, die van tijd tot tijd asociaal hard blaft. In de woning ernaast zit een echtpaar de hele dag verbeten en met gespitste oren te wachten tot de hond van de buren gaat blaffen. Met principes heeft het allemaal niets te maken – met een mentaliteit des te meer.”

Volg @stevendejong op Twitter

Eerder in deze serie:
Nationalisme verdient erkenning, maar wakker het niet te veel aan
Buitenland ziet vrijspraak Wilders als definitief einde Nederlandse tolerantie
Democratieën hebben baat bij een Koninklijk Huis
Stel Europa onder Frans bewind. Nieuwe Napoleon kan verenigen
Het grootste offer in de crisis is niet welvaart, maar democratie
Wilders benoemt de ellende en de elite ontkent het
Tocqueville en de tirannie van de meerderheid
Beatrix ging door roeien en ruiten. En dat met een kopvod om
Er is genoeg voor iedereen. Op naar de 10 miljard mensen
Ben Knapen ziet diplomaten graag als marktkooplui
De zeven miljardste is een ongewenst kind. Waarschijnlijk krijgt het een rotleven
Herover de rituelen op de gelovigen. Musea zijn nu gekkenhuizen
Beleefdheid is besmettelijk. Maar het virus is helaas groepsgebonden
De wereld staat in brand. Houd moed, ga blussen
Op een dag word je wakker. In de gevangenis die samenleving heet
Een algeheel gebrek aan hoffelijkheid. Normvervaging in Nederland
De dubbele moraal en het alomvattend eindoordeel
SIRE infantiliseert de burger met doe-aardig-campagne
Wees niet bang. De samenleving is veiliger dan ooit
Fatsoenskloof? Afzeik-tv? Accepteer dat treiteren vorm van journalistiek is
‘Stop de anti-moslim-tirades van Geert Wilders. Vóór er gewonden vallen’
Gekken aan het roer. Helemaal niet zo’n slecht idee
Wat de koningin wijselijk voor zich hield: er is geen uitweg voor deze crisis
Hoe de mantra van de tolerantie het debat smoort