Hervorming FNV loopt vast

De missie van oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) om op de fundamenten van de vakbeweging FNV een nieuwe vakbond op te bouwen, dreigt te mislukken. Een aantal bij de FNV aangesloten bonden houdt alsnog rekening met een breuk in de vakcentrale. De aanhoudende machtsstrijd in de FNV-top is het belangrijkste obstakel voor het opbouwen van zo’n nieuwe vakbeweging.

Klijnsma kreeg in januari de opdracht om leiding te geven aan de vernieuwing van de FNV nadat de vakbeweging vorig jaar jaar in een bestuurscrisis verzeild was geraakt over het pensioenakkoord. De vakcentrale heeft ruim een miljoen euro uitgetrokken voor haar werk. Het was de bedoeling dat de nieuwe vakbeweging in juni formeel zou worden opgericht en een nieuwe voorzitter zou worden geïnstalleerd.

Maar Klijnsma’s poging lijkt stuk te lopen op de interne machtsverhoudingen binnen de FNV, zo blijkt uit een rondgang langs een aantal bondsvoorzitters. Met name FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV, de twee grootste bonden, zouden niet bereid zijn om hun (getalsmatige) macht in de centrale besluitvorming af te staan. De ouderenbond ANBO en de politiebond NPB treffen voorbereidingen om desnoods buiten de FNV om verder te gaan.

Volgens Klijnsma zelf zijn er bij de eerste besprekingen „hete brijbrokjes” blijven liggen, waaronder die van de interne machtsverhoudingen.

De FNV slaagt er ook niet in om gesprekspartner voor het kabinet te zijn. Een uitnodiging van premier Rutte aan voorzitter Jongerius om input te leveren voor de bezuinigingsslag die op het Catshuis wordt voorbereid, werd afgeslagen. Sinds een week circuleert er wel een concepttekst voor het kabinet, van de drie vakcentrales gezamenlijk. Maar gisteren liet Bondgenoten intern weten dat te vroeg te vinden, zolang een gezamenlijke strategie ontbreekt.