VN: onderzoek oorlogsmisdaden in Sri Lanka

De VN-Mensenrechtenraad heeft Sri Lanka opgeroepen een nieuw onderzoek in te stellen naar vermeende oorlogsmisdaden tijdens de laatste, uiterst bloedige fase van de strijd tegen separatistische Tamil Tijgers, nu bijna drie jaar geleden.

De raad nam gisteren met 24 tegen 15 stemmen een door de Verenigde Staten gesteunde resolutie aan. Rusland en China stemden onder meer tegen. India stemde voor. Negen leden onthielden zich van stemming.

Een nationale commissie in Sri Lanka heeft eerder onderzoek gedaan naar de oorlog. Maar volgens de raad heeft die commissie „niet adequaat genoeg gekeken naar de serieuze beschuldigingen van schendingen van het internationale recht.”

Een oproep tot een onafhankelijk internationaal onderzoek heeft de resolutie niet gehaald. Daar zou wel op zijn aangedrongen, vooral door de VS. Maar de regering van de Sri Lankese president Rajapaksa wil hier niets van weten. Zij weigerde vorig jaar de toegang aan drie door VN-topman Ban Ki-moon benoemde experts. De VN leken zich daar niet bij te willen neerleggen. Maar een poging om dat via de Mensenrechtenraad af te dwingen is nu dus mislukt.

Sri Lanka verwierp de resolutie gisteren. Zij noemde de stemming „selectief en arbitrair”. „De realiteit is dat stemmingen in de VN-Mensenrechtenraad tegenwoordig bepaald worden door strategische politieke allianties en binnenslands politieke aangelegenheden in landen die niets te maken hebben met de kwestie waarover een resolutie gaat”, aldus de Sri Lankaanse afgevaardigde bij de VN. Daarmee doelde hij op de VS, waar verkiezingen op komst zijn en president Obama electoraal zou willen profiteren door daadkracht te tonen tegen Sri Lanka. Een delegatie van 70 Sri Lankaanse regeringsfunctionarissen lobbyde deze week in Genève tegen de resolutie.

Aan de decennialange burgeroorlog in Sri Lanka kwam in mei 2009 een einde met de gewelddadige dood van de commandant van de Tamil Tijgers, Velupillai Prabakharan. Volgens mensenrechtenorganisaties kwamen in de laatste maanden van de strijd tienduizenden mensen om het leven, onder wie mogelijk 40.000 Tamilburgers, van wie velen werden gegijzeld door de Tamil Tijgers. Zij werden het slachtoffer van bombardementen en beschietingen door de regeringstroepen. (AP, Reuters)