Stellingen

De maakbaarheid van vele aspecten van ons leven, geeft ons de illusie dat ook ons sterven maakbaar is. Dit is slechts een illusie.

Daisy J.A. Janssen

Universiteit Maastricht

Het feit dat het van 1841 tot 2008 heeft moeten duren voordat de Inspectie aandrong op een bezettingsnorm voor de verpleegkundige staf op gesloten afdelingen van psychiatrische inrichtingen betekent dat het welzijn van patiënten en verplegend personeel eerder niet voorop stond.

Cecile aan de Stegge

Universiteit Maastricht

    • Cecile aan de Stegge
    • Daisy J.A. Janssen