Steeds vaker meisjes in ziekenhuis na alcohol

Het aantal meisjes dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandt, is sinds 2005 verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Consument en Veiligheid.

Jaarlijks worden 2.300 jongeren tussen de 10 en 24 jaar met een alcoholvergiftiging binnengebracht op de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. In vijf jaar steeg het aantal ziekenhuisbezoeken van meisjes tussen de 15 en 19 jaar met liefst 101 procent. Bij jongens in die leeftijdscategorie steeg het aantal met 66 procent.

Volgens Cees Meijer van de stichting Consument en Veiligheid heeft de populariteit van mixdrankjes ervoor gezorgd dat ook meisjes steeds meer zijn gaan drinken. „Ze moesten een flinke inhaalslag maken op de jongens, maar dat is ze gelukt. Er zijn ondertussen bijna evenveel meisjes als jongens die worden opgenomen in het ziekenhuis.”

Het gebruik van alcohol onder meisjes raakt steeds meer geaccepteerd, merkt Suzanne Mares, promovenda op het gebied van jongeren en alcohol aan de Radboud Universiteit. „Vroeger was een vrouw die veel dronk zielig. Dan stond je alleen in een hoekje. Dat is omgeslagen: je hoort er nu pas echt bij als je meedoet met de jongens.”

Uit onderzoek blijkt ook dat jaarlijks 24.000 jongeren tussen de 10 en 25 jaar in het ziekenhuis belanden door ongevallen of geweldpleging waarbij alcohol in het spel was. Tussen 2006 en 2010 is dat aantal met 32 procent toegenomen.

Hoewel het aantal ziekenhuisopnamen tussen 2005 en 2010 flink is gestegen, is er geen verdere stijging is van het aantal alcoholvergiftigingen tussen 2008 en 2010, zo blijkt uit het rapport.

„Het is een broze stabilisatie”, zegt Cees Meijer. „Ik vind het onbegrijpelijk dat er zo lang wordt getreuzeld met het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcohol naar 18 jaar.”