Selexyz in financiële problemen

Boekhandelketen Selexyz heeft uitstel van betaling aangevraagd. De keten, met vooraanstaande winkels als Scheltema in Amsterdam, Donner in Rotterdam en Broese in Utrecht, heeft niet genoeg geld om personeel en huur te kunnen betalen. De vakbonden houden rekening met ontslagen.

Selexyz (400 werknemers) was enkele maanden in onderhandeling met een onbekende investeerder die de boekhandelketen financieel te hulp zou schieten, maar die gesprekken hebben nog niets opgeleverd.

De keten heeft het al jaren moeilijk. De omzet in de traditionele boekhandel daalt en de organisatie kampt met een zware kostenstructuur. Twee jaar geleden werd de keten verzelfstandigd uit Boekhandelsgroep Nederland nadat de aandeelhouders geen perspectief meer zagen in het bedrijf.

In de eerste zes maanden op eigen benen leed Selexyz direct verlies, waardoor het eigen vermogen negatief werd. De accountant weigerde eerder dit jaar de jaarrekening goed te keuren en waarschuwde voor het voortbestaan.

Er is nu een bewindvoerder aangesteld die in overleg met de banken en andere financiers probeert te voorkomen dat ook de individuele boekenzaken uitstel van betaling moeten aanvragen. Vanochtend waren alle zaken van Selexyz gewoon open.

In het nieuws: pagina 4-5