‘Marijnen beïnvloedde in misbruikzaak RK Kerk’

De rol van de latere minister-president Vic Marijnen (KVP) in het schandaal rond kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk was groter dan tot nu toe bekend.

Dat blijkt uit antwoorden van voormalig secretaris Bert Kreemers van de commissie-Deetman op vragen van deze krant.

Afgelopen zaterdag schreef NRC Handelsblad dat gevoelige informatie over Marijnen, waarover de commissie beschikte, niet in het eindrapport van de commissie terechtgekomen was. Marijnen had zich als bestuursvoorzitter van het katholieke jongensinternaat Harreveld in 1958 ingespannen om voor ontucht veroordeelde broeders van hun celstraf af te helpen.

Secretaris Kreemers verklaart nu dat Marijnen in 1958 als bestuursvoorzitter ook „daadwerkelijk geprobeerd heeft de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie te beïnvloeden”. Deze informatie ontbreekt in het eindrapport van de commissie die het kindermisbruik onderzocht in opdracht van de Rooms-Katholieke Kerk.

De poging tot beïnvloeding hield verband met een toespraak van een Rotterdamse officier van justitie op een bijeenkomst van kinderrechters. De officier liet zich daar negatief uit over Harreveld, dat kampte met misbruikschandalen. De broeders die op het internaat werkten, waren boos over deze „laster” en spraken hun bestuursvoorzitter daarop aan. Volgens Kreemers ondernam Marijnen daarop actie.

Het eindrapport laat in het midden of de broeders Marijnen te hulp riepen. Er staat: „De Raad [van de broeders] besloot om ‘deze laster’ zo nodig bij de minister van Justitie ter sprake te brengen via de voorzitter van het bestuur van Harreveld.” De poging tot „daadwerkelijke” beïnvloeding door Marijnen blijft onvermeld. Het is onduidelijk waarom dit feit niet in het eindrapport staat en waarom secretaris Kreemers nu hardere bewoordingen gebruikt dan in het rapport. Kreemers wil geen nadere toelichting geven.

Afgelopen zaterdag onthulde deze krant dat de commissie geïnformeerd was over castraties van ten minste één internaatsjongen. Ook dat kwam niet in het eindrapport. Volgens de commissie bevatte de melding „onderzoekstechnisch weinig aanknopingspunten voor verder onderzoek”. De Tweede Kamer hoort op 4 april voormalig commissievoorzitter Wim Deetman. Daarna beslist het parlement of er een eigen onderzoek komt naar het misbruik.

    • Joep Dohmen