Kabinet wil verbod op huwelijk tussen neef en nicht

Rutte: laten we het Italiaans voetbal achterwege laten. Screenshot NOS

Het kabinet wil huwelijksdwang in Nederland tegengaan. De ministerraad ging vandaag akkoord met een “breed gedragen wetsvoorstel dat voortkomt uit het gedoogakkoord”, aldus premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie.

Hierdoor is het niet meer mogelijk dat minderjarigen in Nederland in het huwelijk kunnen treden, wat nu nog in sommige gevallen mogelijk is. Ook worden huwelijken tussen neef en nicht verboden omdat volgens het kabinet bij dit soort huwelijken dwang vaker een rol speelt. Als er geen sprake is van dwang, dan kan het huwelijk alsnog worden gesloten.

Verder worden de mogelijkheden om in het buitenland gesloten polygame huwelijken in Nederland te erkennen verder beperkt.

Rutte:

“Polygame huwelijken passen niet binnen de joods-christelijke traditie.”

Rutte niet eens met wijziging formatieproces

Koningin Beatrix moet haar rol blijven houden tijdens de formatie na de verkiezingen. Dat de Tweede Kamer het staatshoofd buitenspel zet, is geen verstandig besluit, aldus Rutte.

Deze week werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer voortaan zelf de informateur wil aanwijzen. Dat zou moeten gebeuren in een debat dat ongeveer een week na de verkiezingen wordt gehouden. Nu gaan alle fractieleiders nog op bezoek bij de koningin, die vervolgens een informatieopdracht vaststelt en een informateur aanwijst.

Rutte wees erop dat dit geen zaak is van het kabinet, maar van de Tweede Kamer. Het parlement legt de nieuwe werkwijze vast door het reglement van orde te wijzigen. De regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen ChristenUnie en SGP verzetten zich tegen het besluit. Het formatieproces heeft juist baat bij een onafhankelijke procesbegeleider, menen zij.

“Ik heb kennis genomen van de opvattingen van de coalitiepartijen. Daar ben ik het ook mee eens. Het is geen verstandige wijziging van het reglement van orde.” - Rutte

‘Wordt er nog doorgeregeerd?’

De besluitenlijst van de ministerraad wordt steeds dunner, zo confronteerde een aanwezige journalist Rutte. De vraag: worden er nog wel besluiten genomen?

Rutte:

“We zijn gewoon bezig het regeer-en gedoogakkoord uit te voeren. We nemen gewoon besluiten, ook besluiten die geld kosten.”

D66-leider Pechtold sprak eerder vandaag van een ‘deeltijdkabinet’.

Twitter avatar APechtold Alexander Pechtold Die persco’s van @MinPres beginnen steeds vroeger … Wordt er nog geregeerd door de “Hoge Heren in Den Haag”? #deeltijdkabinet

Rutte wil niets kwijt over Catshuis

Rutte wilde nog altijd niets kwijt over de onderhandelingen in het Catshuis over de miljardenbezuinigingen:

“U kunt duwen en trekken wat u wil, maar laten we het Italiaans voetbal achterwege laten. [...] Het liefst vertel ik u wat wij bespreken. Maar in het belang van het succes van onze opdracht kan ik dat niet doen.”