Israël kwaad om VN-onderzoek

Tot woede van Israël heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gisteren voor het eerst besloten tot een onderzoek naar de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied.

Van de 47 lidstaten stemden alleen de Verenigde Staten tegen de resolutie, waartoe de Palestijnse Autoriteit van president Abbas het initiatief had genomen. Tien landen onthielden zich van stemming, waaronder verscheidene landen van de Europese Unie.

In de resolutie veroordeelde de Mensenrechtenraad de doorgaande bouw in nederzettingen, omdat deze het vredesproces ondermijnen en de twee-statenoplossing in gevaar brengen. Israël wordt voorts opgeroepen maatregelen te nemen om geweld van de zijde van kolonisten tegen te gaan. De samenstelling van de nieuwe commissie van onderzoek wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

In de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem wonen meer dan 600.000 Israëliërs en 2,5 miljoen Palestijnen. De nederzettingen, die onder internationaal recht illegaal zijn, groeien gestaag.

In een verklaring zette het bureau van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de Mensenrechtenraad weg als „schijnheilig” . De Raad heeft volgens de verklaring 91 besluiten genomen, „waarvan 39 betrekking hebben op Israël, drie op Syrië en één op Iran”. „Hij zou zich voor zichzelf moeten schamen.” Volgens een Israëlische functionaris zal Israël niet meewerken met het onderzoek, dat hij als vooringenomen brandmerkte.

Overigens verlengde de Mensenrechtenraad ook het mandaat van de speciale rapporteur voor de mensenrechten in Iran. Rusland en China waren onder de vijf tegenstemmers. De resolutie, die „ernstige bezorgdheid” uitsprak over de situatie in Iran, kreeg de steun van 22 landen, bij 20 onthouders. Teheran weigert samen te werken met de rapporteur, oud-minister van Buitenlandse Zaken van de Maldiven Ahmed Shaheed. De Iraanse ambassadeur zei dat mensenrechten worden gebruikt als voorwendsel om de politieke belangen van bepaalde staten te bevorderen. (AFP, AP, Reuters)