Inspectie naar verzuimbureaus

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat onderzoek doen naar mogelijke privacyschending door zogenoemde verzuimbureaus: bedrijven die worden ingehuurd om ziekteverzuim te controleren. Dat meldt het tv-programma Zembla vanavond.

Volgens Zembla gaan de bedrijven niet zorgvuldig om met privacygegevens van zieke werknemers. Medische informatie van personeel wordt in veel gevallen direct aan de werkgever verstrekt. De verzuimbureaus hoeven zich niet aan een medisch beroepsgeheim te houden.

Vaak zijn werknemers door werkgevers verplicht om bij ziekte contact met een dergelijk bureau op te nemen om te controleren of het ziekteverzuim terecht is. De callcentermedewerkers die dit beoordelen, hebben volgens Zembla vaak geen medische opleiding, terwijl ze wel medische vragen stellen en een dossier van de beller aanleggen.

Het CBP zegt de afgelopen periode meerdere signalen ontvangen te hebben die wijzen op onrechtmatige omgang met medische persoonsgegevens door verzuimbureaus. Als blijkt dat er sprake is van ernstige, structurele overtredingen zal de toezichthouder „niet aarzelen om op te treden”, aldus het CBP.