Geen openheid partijfinanciën kan leiden tot boete van 1 ton

Politieke partijen die geen openheid geven over hun financiën kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot één ton, meldt persbureau Novum. Vorige week nog sprak de Tweede Kamer met minister Spies (CDA) over een boete tot 25.000 euro, die is nu verviervoudigd.

Volgens Spies, die over het wetsvoorstel gaat, is er nog eens goed gekeken naar de sancties die staan op het niet-naleven van de wet. Ze heeft besloten dat partijen die meerdere keren weigeren openheid van zaken te geven, nu maximaal een ton moeten betalen.

Vorige week dreigde de PVV de boete van 25.000 euro niet te betalen, maar kwam daar later van terug. De PVV beschouwt de wet als een “anti-PVV-wet.”

De Tweede Kamer debatteert volgende week opnieuw over het voorstel.

PVV tegen voorstel

De PVV is tot op heden tegen de nieuwe maatregel. Tijdens een debat over het wetsvoorstel zei Hero Brinkman - toen nog woordvoerder van de PVV - vorige week nog dat hij het bedrag van 25 duizend euro te laag vond.

Brinkman, die deze week de fractie verliet, sprak van een anti-PVV-wet. Uiteindelijk liet hij weten dat zijn partij toch openheid zou geven.

Spies’ voorganger Donner, die het concept-wetsvoorstel ruim een jaar geleden ontwierp, stelde voor dat politieke partijen in de toekomst onbeperkt giften mogen aannemen, maar dat ze bij giften vanaf de duizend euro bekend moeten maken wie de gever is. Nu zijn partijen alleen in uitzonderlijke gevallen verplicht openheid te geven.