Eén punt te weinig

Zo’n anderhalf jaar geleden, na de formatie, toen het ging over de positie van de twee zogenaamde dissidenten binnen het CDA, had Wilders er nog een elegante formulering voor: „Het CDA moet wel leveren”.

Daarmee bedoelde hij dat hij de Tweede-Kamerfractie van het CDA niet wenste te beschouwen als een groep van eenentwintig volksvertegenwoordigers met individuele opvattingen die zonder last of ruggespraak hun eigen afwegingen maken, maar als een trouwe leverancier van eenentwintig stemmen.

De parlementariërs zitten daar in zijn ogen uitsluitend vanwege hun collectieve getalswaarde. Zo heeft hij zijn eigen fractiegenoten ook altijd behandeld, daar is hij dan wel weer heel consequent in.

Maar sinds afgelopen dinsdagmiddag één uur kan Wilders zelf niet meer leveren. Zijn PVV is na het vertrek van Hero Brinkman nog maar drieëntwintig punten waard. En dat is precies één punt te weinig om de minderheidscoalitie als grote gedoger aan een meerderheid te helpen.

Dit betekent twee dingen. Ten eerste kan Wilders nu niets meer eisen of forceren, want het aantal stemmen dat hij levert, geeft niet langer de doorslag.

Ten tweede is de regering, die conform de formatieopdracht formeel door middel van een gedoogakkoord voor haar parlementaire meerderheid afhankelijk is van de gedoogsteun van de PVV, haar meerderheid kwijt en daarmee in feite gevallen.

Dit laatste zal zo’n vaart niet lopen, verzekert de premier. We hebben altijd onze trouwe mannenbroeders nog en bovendien heeft Brinkman zelf gezegd dat hij het kabinet zal blijven steunen.

Het is waar dat Brinkman dat heeft gezegd, maar wat denkt de premier nou? Dat de brave, gezagsgetrouwe Hero Brinkman de resterende kabinetsperiode zijn mond houdt en keurig meestemt met de coalitie? Hoe naïef kun je zijn? Sinds zijn afsplitsing van de PVV is Brinkman in één klap de machtigste man van het land, zeker in zijn eigen ogen. Zijn stem kan de regering maken of breken. Dit is zijn finest hour. Hij geniet met volle teugen. Hij zal het onderste uit de kan halen. Bij elk wetsvoorstel zal hij luidruchtig van zich laten horen.

Als ik premier was, zou ik de koningin vertellen dat het zo niet langer gaat.