Bezwaar afgewezen

Het bezwaarschrift dat De Nationale Reisopera indiende tegen het overheidsbesluit om de status van langjarig gesubsidieerde instelling op te heffen, is niet-ontvankelijk verklaard. „Geen wonder, want de bezwarencommissie was intern opgesteld uit ambtenaren van het ministerie OCW”, aldus intendant Guus Mostart. „In het verleden werden deze commissies nog intern én extern samengesteld.”

De Reisopera begint nu een rechtszaak. Ook Stichting Muziek Centrum Nederland procedeert tegen OCW wegens de opheffing van zijn langjarige subsidiestatus.