VN: Sri Lanka moet schendingen mensenrechten onderzoeken

Sri Lanka's ruling party lawmakers hold banners and participate in a protest outside the parliament complex, denouncing the proposed U.N. resolution calling on Sri Lanka to probe wartime rights abuses in Colombo, Sri Lanka, Thursday, March 22, 2012. The U.N.'s top human rights body is preparing to vote on a resolution calling for Sri Lanka to properly investigate alleged war crimes during the final stages of its 26-year conflict with the Tamil Tigers. (AP Photo/Chamila Karunarathne) Kamerleden van de Sri Lankese regeringspartij protesteren tegen de resolutie buiten het parlement in Colombo. Foto AP / Chamila Karunarathne

De VN-Mensenrechtenraad heeft een resolutie aangenomen die Sri Lanka dwingt onafhankelijk onderzoek te doen naar mensenrechtenschendingen in de laatste, uiterst bloedige fase van de strijd tegen de Tamil Tijgers, bijna drie jaar geleden.

Vorige week gingen in de Sri-Lankese hoofdstad Colombo meer dan tienduizend mensen de straat op om te protesteren tegen pogingen van het buitenland om internationaal onderzoek te doen naar de mensenrechtenschendingen. Mensenrechtenorganisaties en vertegenwoordigers van de Tamilminderheid op Sri Lanka drongen juist aan op onderzoek.

Regering wil van geen onderzoek weten

De regering van president Mahinda Rajapaksa wil niets van een onderzoek weten. Ze weigerde vorig jaar de toegang aan drie door VN-topman Ban Ki-moon benoemde deskundigen. Maar de VN wilden zich daar niet bij neerleggen.

Tienduizenden om het leven bij decennialange burgeroorlog

Aan de decennialange burgeroorlog in Sri Lanka kwam in mei 2009 een einde met de gewelddadige dood van de commandant van de Tamil Tijgers, Velupillai Prabakharan. Volgens mensenrechtenorganisaties kwamen in de laatste maanden van de strijd tienduizenden mensen om het leven, onder wie mogelijk 40.000 Tamilburgers, van wie velen werden gegijzeld door de Tamil Tijgers en die het slachtoffer werden van bombardementen en beschietingen door de regeringstroepen.

‘Buitenlands onderzoek is onaanvaardbare inmenging’

Het einde van de strijd heeft president Rajapaksa groot electoraal gewin opgeleverd. Een groot deel van de Sinhalese meerderheid in Sri Lanka is het met hem eens dat buitenlands onderzoek naar oorlogsmisdaden neerkomt op onaanvaardbare inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Bij de demonstraties voor de regering van gisteren in Colombo liepen ook veel boeddhistische priesters mee. Die hebben zich in het verleden vaker sterk nationalistisch uitgelaten.