Rusland steunt VN inzake Syrië

Omdat het Westen niet weet hoe anders de crisis in Syrië op te lossen, zoekt het steun bij Rusland.

Redacteur Midden-Oosten

Rotterdam. Op zijn moeilijke missie als internationaal bemiddelaar voor Syrië kan Kofi Annan elke steun gebruiken. Gisteren kreeg Annan die steun van de VN-Veiligheidsraad. Na intensief diplomatiek overleg zijn de leden, waaronder Rusland en nu ook China, elkaar zover genaderd dat ze gezamenlijk hun steun kunnen uitspreken voor Annan. Om steun van Rusland en China te krijgen, heeft Frankrijk de tekst van de verklaring op een belangrijk punt afgezwakt.

Het gaat niet om een resolutie, die rechtskracht heeft, maar om een zwakkere, niet-bindende ‘verklaring van de voorzitter’. Daarin wordt steun uitgesproken voor de inspanningen van Annan om allereerst een eind te maken aan het escalerend geweld in Syrië en daarna via overleg tussen alle partijen een oplossing te vinden voor de crisis. Geschrapt werd een dreigement van „verdere stappen” als het Syrische bewind niet binnen zeven dagen met Annans plannen zou instemmen.

In februari sprak Rusland net als China nog een veto uit over een Arabisch-westerse resolutie. Belangrijkste reden was dat deze, via steun voor het vredesplan van de Arabische Liga, opriep tot het onmiddellijke opstappen van de Syrische president Assad.

Rusland, dat Assad openlijk wapens levert, hamert erop dat de internationale gemeenschap geen partij mag kiezen in de strijd in Syrië. Het plan van Kofi Annan, voorzover dat bekend is, zegt in tegenstelling tot het Arabische plan niets over de toekomstige rol van Assad en zijn familie. De westerse en Arabische landen in de Veiligheidsraad zijn gisteren dus eerder naar het Russische standpunt opgeschoven dan omgekeerd.

Ze hebben niet veel andere keus. Behalve de bemiddeling van Kofi Annan zijn er geen realistische opties om de kwestie-Syrië op te lossen. Daarvoor zijn drie redenen. Ten eerste zijn de meeste Arabische landen niet van plan gewapend in te grijpen. De situatie in Syrië is complexer dan in Libië en het land beschikt over een gedegen luchtafweer. Ten tweede wil, behalve Saoedi-Arabië en Qatar, geen enkel land wapens leveren aan de Syrische opstandelingen, omdat zij verdeeld zijn en deze week ook van schending van mensenrechten werden beschuldigd. Tot slot lijkt het regime van Assad nog niet zo wankel. Het regeringsleger heroverde recent een wijk in Homs, de stad Idlib en dinsdag ook de stad Deir es-Zor op de rebellen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov leverde gisteren zijn scherpste kritiek op Assad tot dusver. Hij verklaarde op de radio: „We geloven dat het Syrische leiderschap heel veel fouten maakt.”

    • Carolien Roelants