colofon

Het Cultureel Supplement is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere donderdagBeeld omslag: Cindy Sherman: Untitled #131, 1983 Foto Cindy Sherman en Metro Pictures, New York

Chef: Paul Steenhuis Plv. Chef: Dirk Limburg Vormgeving: Miriam VieveenEindredactie: Roelie Fopma, Bianca Stigter en Herien Wensink Eindredactie Selectie: Kris Derks

Informatie voor selectie: agenda@nrc.nl Ingezonden brieven: cs@nrc.nl Postadres: Postbus 8987

3009 TH, Rotterdam