Brieven opinie

Papoea’s worden helemaal niet minder onderdrukt

Alpha Amirrachman en Anton Lutter storen zich aan de motie van de PVV en de SGP over mensenrechtenschendingen in West-Papoea (Opinie, 16 maart). Zij gaan volledig in de fout door te schrijven over „vermeende” schendingen. Vrijwel dagelijks worden er Papoea’s opgepakt, vastgezet en vermoord.

De schrijvers maken duidelijk dat Indonesië op de goede weg is, dat verbetering van de mensenrechten een hoeksteen van het beleid is en dat Indonesië de Papoea’s meer autonomie wil geven, maar ze verzuimen te zeggen dat er van autonomie voor Papoea’s nog geen sprake is. De wereld kan niet volgen wat er in West-Papoea gebeurt; de pers mag er niet in. Het land van het Polynesische volk van West-Papoea wordt overwoekerd door Aziaten uit Indonesië. Als dit zo doorgaat, zijn de Papoea’s over tien jaar een kleine minderheid in eigen land. Terwijl oud-president Soekarno zei dat ieder volk over zijn eigen lot wil beslissen, ontneemt Indonesië dit de Papoea’s.

Theo Klaverweide

Den Haag

Een minder scherpe hoek voorkomt ongelukken niet

Volgens de ingezonden brief van J. van der Valk over het Zwitserse busongeluk (Opinie, 20 maart) had een minder scherpe hoek in de tunnel een fatale afloop kunnen voorkomen. Dit is niet waar. De bus zou naar de andere wand zijn geslingerd, met eveneens doden en ernstig gewonden tot gevolg.

De Zwitserse wegautoriteiten valt niets te verwijten. Tunnels worden altijd voorzien van dit soort nissen. Zij zijn bedoeld voor noodparkeren en als vluchthaven bij calamiteiten. Niemand is erop bedacht geweest dat zich ooit een dergelijk ongeval zou voordoen.

P.G.J.M. Veldhuis

Haarlem

Castratie is wel typisch voor kwaadaardige kerk

De brief van Eric van den Berg (Opinie, 19 maart) over castraties in de katholieke kerk is quite beside the point. Het gaat er niet om dat Henk Heithuis misschien homoseksueel was. Dit was hij wellicht helemaal niet. In elk geval ging het de katholieke broeders en artsen hier niet om. Als het verhaal op waarheid berust, ging het hun erom dat hij hen in een kwaad daglicht stelde met zijn aangifte. Zijn opname en castratie waren een straf voor een jongere die het had gewaagd zich te verzetten tegen een machtsblok van katholieke instellingen die gewend waren naar believen en met absolute macht te beschikken over mensenlevens. Dit heeft slechts zijdelings te maken met de toen heersende opvattingen over homoseksualiteit in de medische wereld. Het werkelijk schokkende is hier de wreedheid en het machtsvertoon van de instituties, en dat heeft nu juist alles te maken met de katholieke kerk.

Het zal op niemand indruk maken dat de Bisschoppenconferentie nu – meer dan een halve eeuw na dato – een en ander veroordeelt. Ze kunnen niet veel anders, lijkt mij. Het is iets heel anders om daadwerkelijk rekenschap te geven van de inherente kwaadaardigheid van het instituut dat je vertegenwoordigt.

Radboud Eisses

Amsterdam

België doet het helemaal niet beter dan Nederland

Judith Merkies en Thijs Berman, europarlementariërs voor de PvdA, betogen dat Nederland een voorbeeld zou moeten nemen aan het innovatieve België (Opinie, 13 maart). Zij schetsen hiermee een onjuist beeld. Nederland doet het op veel fronten beter dan België.

Om meteen maar te beginnen met de Belgische politiek, die synoniem is aan het woord ‘crisis’. De Belgische formatie kostte een recordtijd van 541 dagen. Drie weken overleggen in het Catshuis is daar niets bij.

Het klopt dat België een half procentpunt van het bruto binnenlands product meer investeert in innovatie dan Nederland, maar België bezuinigt wel op de gezondheidszorg en werkloosheidsuitkeringen. Zo kunnen ook wij extra geld in innovatie steken, maar dat kun je beter niet voorstellen.

De ‘innovatiemaatregelen’ die België neemt, zijn verder helemaal niet zo indrukwekkend. Met gesubsidieerde zonneboilers en isolerende ramen wordt het klimaat echt niet gered. België stopt met kernenergie, waar ons kabinet de optie openhoudt hier (een deel van) het energieprobleem mee op te lossen.

België probeert juist Nederland te evenaren. Het World Economic Forum acht Nederland beter in staat om haar welvaart te behouden en te vergroten. Ook ons duurzaamheidsbeleid is meegenomen in deze overweging.

Los van al deze vergelijkingen en cijfers is er nog een belangrijke reden om blij te zijn in Nederland. België gaat gebukt onder een groeiend conflict tussen Walloniërs en Vlamingen. Dit wordt versterkt door een groot welvaartsverschil tussen de twee regio’s. Zo bezien hebben wij het goed voor elkaar!

Michiel Hennink

Student politics aan de University of Reading

Voor de Bijbel er was, vond men vrouwen al minder

In het artikel ‘Waarom mannen de macht afpakten’ (Opinie, 14 maart) draait Mineke Schipper oorzaak en gevolg om. Vrouwen worden niet als minderwaardig gezien omdat dat in de Bijbel staat. Het verhaal staat zo in de Bijbel omdat vrouwen als minderwaardig werden gezien in de tijd dat de Bijbel werd geschreven. Het verhaal is niet zo gewichtig als zij het maakt, het is een uitvloeisel van wat anders.

Wille Groenewolt

Elst

    • Michiel Hennink
    • P.G.J.M. Veldhuis
    • Radboud Eisses
    • Wille Groenewolt
    • Theo Klaverweide